Hobijs,kas ir nekaitīgs, bet izraisa atkarību
Reģistrācija

Turaida Cup Large scale 1/5 2wd/4wd

12-14.07.2024
Reģistrācija
Rakstu arhīvs

E-pasts: info@baja5b.lv

Turaida

Turaida CUP 2022

Turaida CUP 2022 – Starptautiskas 1/5 un 1/6 lielizmēra modeļu sacensības.

Esiet laipni gaidīti no 22. līdz 24. jūlijam pie mums Krimuldas pusē! Jau vairākus gadus pulcējam dalībniekus no Baltijas un arī tālākām valstīm uz 3 dienu sacensībām Turaida RC Racing trasē.

Dalībnieki iedalās šādās modeļu klasēs: 2WD Baja; 2WD PRO (Elcon un citi); 4WD.

Sacensību grafiks pavisam vienkāršs un izbaudāms.
x  22.07. Brīvie treniņi (trase atvērta 14.00-20.00)
x  23.07. Kvalifikācijas braucieni (5 kvalifikācijas braucieni, no kuriem 3 labākie iet ieskaitē)
x  24.07. Fināli

*Sliktu laikapstākļu gadījumā dienas plāns var mainīties. Piemēram, var samazināties kvalifikāciju skaits.

! Sacensībās drīkst izmantot tikai MyLaps RC4 vai MyLaps RC4 Hybrid transponderus. Būs pieejami arī īres transponderi – 5eur.

Maksimāli atļautais motora tilpums – 30.5cc.

Reģistrācija – 40eur. Par katru nākamo klasi – 20eur. Apmaksa un dalībnieku reģistrācija notiks 23.07 no rīta. Pieteikšanās sacensībām tiks aizvērta 12.07.2022.

Ja braucat vairākās klasēs, tad Jums ir jānodrošina maršals, kas var Jūs aizstāt!

Uz vietas tiks piedāvātas siltas pusdienas (23.07. un 24.07.) un vakariņas (22.07. un 23.07.). Precīzs ēdienreižu skaits tiks piefiksēts reizē ar reģistrāciju. Vienas ēdienreizes cena – 5eur. 

Trase atrodama gan Waze, gan Google maps aplikācijās.

https://www.waze.com/lv/live-map/directions?from=place.w.16253500.162600534.462458
Karte

Kontaktinformācija:
E-pasts: rcturaida@gmail.com
Mārcis Tilners: +371 20232600
Facebook: Turaida RC Racing

Tiekamies trasē!

Cita informācija:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzksTaPZsPwEHp18xM0njdg
Facebook: https://www.facebook.com/Turaida-RC-Racing-118478806662470/

_______________________________________________________________________

* ENGLISH *

Turaida CUP 2022 – International 1/5 & 1/6 large scale competition.

You are welcome to our track in side of Krimulda from 22nd till 24th of July. We have been doing this 3 day competition for several years and drivers come from Baltics and other countries too to our Turaida RC Racing track.

Model classes in this competition: 2WD Baja; 2WD PRO (Elcon & others); 4WD.

Day plan for this competition is very simple and enjoyable.

x  22.07. Free practice (track is open 14.00 – 20.00)
x  23.07. Qualifications (5 runs, where 3 best runs counts for final starting position)
x  24.07. Finals

* There could be changes in day plan if bad weather. For example, less qualification runs.

! In this competiton you can only use MyLaps RC4 or MyLaps RC4 Hybrid. There will be rental transponders too (5eur).

Maximum size of engine – 30.5cc.

Registration – 40eur. Extra class – 20eur. Payment and registration in Saturday morning 23.07. Sign up for this event will end on 12.07.2022.

If you drive extra class, you have to be with a marshal, who will do marshaling while you will drive in extra class.

Lunch will be available (23.07. & 24.07.). Dinner will be available (22.07. & 23.07.). You will register your meals together with registration on Saturday morning 23.07.  One meal – 5eur. 

You can find our track in Waze or Google maps apps.

https://www.waze.com/lv/live-map/directions?from=place.w.16253500.162600534.462458
Map

Contacts

E-mail: rcturaida@gmail.com
Mārcis Tilners: +371 20232600
Facebook: Turaida RC Racing

See you in track!

Other information:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzksTaPZsPwEHp18xM0njdg
Facebook: https://www.facebook.com/Turaida-RC-Racing-118478806662470/