Hobijs,kas ir nekaitīgs, bet izraisa atkarību
Reģistrācija

Turaida Cup Large scale 1/5 2wd/4wd

12-14.07.2024
Reģistrācija
Rakstu arhīvs

E-pasts: info@baja5b.lv

Turaida Cup 2023

Turaida CUP 2023 – Starptautiskas 1/5 un 1/6 lielizmēra modeļu sacensības.

Priecāsimies Jūs atkal redzēt mūsu trasē! No 09. līdz 11. jūnijam aizvadīsim kārtējo fantastisko pasākumu! Jau vairākus gadus pulcējam dalībniekus no Baltijas un arī tālākām valstīm uz 3 dienu sacensībām Turaida RC Racing trasē.

Šogad Turaida Cup būs ideāli piemērots pasākums, lai dalībnieki varētu sagatavoties augusta lielajam notikumam – Eiropas čempionātam lielizmēra modeļiem, gan arī uzreiz pēc tam notiekošajām Baltic Cup sacensībām.

Dalībnieki iedalās šādās modeļu klasēs: 2WD Baja; 2WD (Elcon un citi); 4WD.

Sacensību plānotais grafiks.

x  09.06. Brīvie treniņi (trase atvērta 15.00-20.00)
x  10.06. Kvalifikācijas braucieni (5 kvalifikācijas braucieni, no kuriem 3 labākie iet ieskaitē)
x  11.06. Fināli

*Sliktu laikapstākļu gadījumā dienas plāns var mainīties. Piemēram, var samazināties kvalifikāciju skaits.

! Sacensībās drīkst izmantot tikai MyLaps RC4 vai MyLaps RC4 Hybrid transponderus. Būs pieejami arī īres transponderi – 5eur.

Maksimāli atļautais motora tilpums – 30.5cc (4WD ShortCourse max 32cc).

Reģistrācija – 40eur. Par katru nākamo klasi – 20eur. Apmaksa un dalībnieku reģistrācija notiks 10.06. no rīta. Pieteikšanās sacensībām tiks aizvērta 29.05.2023.

Ja braucat vairākās klasēs, tad Jums ir jānodrošina maršals, kas var Jūs aizstāt!

Uz vietas tiks piedāvātas siltas pusdienas (10.06. un 11.06.), kā arī būs pieejamas vakariņas (09.06. un 10.06.). Precīzs ēdienreižu skaits tiks piefiksēts reizē ar reģistrāciju. Vienas ēdienreizes cena – 6eur. (cena var mainīties)

Ir pieejamas telts vietas un brīvas vietas kemperiem.

Trase atrodama gan Waze, gan Google maps aplikācijās.

https://www.waze.com/lv/live-map/directions?from=place.w.16253500.162600534.462458
Google karte

Kontaktinformācija:
E-pasts: rcturaida@gmail.com
Mārcis Tilners: +371 20232600
Facebook: Turaida RC Racing

Tiekamies trasē!

Cita informācija:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzksTaPZsPwEHp18xM0njdg
Facebook: https://www.facebook.com/Turaida-RC-Racing-118478806662470/

_______________________________________________________________________

* ENGLISH *

Turaida CUP 2023 – International 1/5 & 1/6 large scale competition.

We will be glad to see You again on our track! From June 9th to 11th, here will happen another fantastic event! We have been doing this 3 day competition for several years and drivers come from Baltics and other countries to our Turaida RC Racing track.

This year, the Turaida Cup will be an ideal event for participants who will be preparing for the big event in August – the European championship of large scale models, as well as the Baltic Cup competition that will take place right after.

Model classes in this competition: 2WD Baja; 2WD (Elcon & others); 4WD.

Day plan for this competition.

x  09.06. Free practice (track is open 15.00 – 20.00)
x  10.06. Qualifications (5 runs, where 3 best runs counts for final starting position)
x  11.06. Finals

* There could be changes in day plan if bad weather. For example, less qualification runs.

! In this competiton you can only use MyLaps RC4 or MyLaps RC4 Hybrid transponders. There will be rental transponders too (5eur).

Maximum size of engine – 30.5cc. (4WD ShortCourse max 32cc)

Registration – 40eur. Extra class – 20eur. Payment and registration on Saturday morning 10.06. Sign up for this event will end on 29.05.2023.

If you drive extra class, you have to be with a marshal, who will do marshaling while you will drive in extra class.

Lunch will be available (10.06. & 11.06.). Dinner will be available (09.06. & 10.06.). You will register your meals together with registration on Saturday morning 10.06. One meal – 6eur. (price can change)

There will be place for tents and free space for campers.

You can find our track in Waze or Google maps apps.

https://www.waze.com/lv/live-map/directions?from=place.w.16253500.162600534.462458
Google map

Contacts

E-mail: rcturaida@gmail.com
Mārcis Tilners: +371 20232600
Facebook: Turaida RC Racing

See you in track!

Other information:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzksTaPZsPwEHp18xM0njdg
Facebook: https://www.facebook.com/Turaida-RC-Racing-118478806662470/